Decyzja nr 293/MON Ministra Obrony Narodowej  z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wprowadzania do użytku w resorcie obrony narodowej formularza" karty indywidualnej ratownika medycznego"

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ