Wydrukuj tę stronę
czwartek, 18 maj 2017 07:11

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Napisane przez Monika Gasińska
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży pożarnej oraz ich rodzin

24 luty 2017            Tekst projektu rozporządzenia aktu w pdf

                                 Pismo kierujące projekt do uzgodnień międzyresortowych

                                 Pismo kierujące projekt do służby

3 marca 2017          Uwagi do projektu – Ministerstwo Rozwoju i Finansów

10 marca 2017        Uwagi do projektu -  Rządowe Centrum Legislacji

13 marca 2017        Uwagi do projektu – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

23 marca 2017        Pismo o zwolnienie z komisji prawniczej

                                 Tekst projektu rozporządzenia

24 marca 2017        Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

3 kwietnia 2017      Zwolnienie z Komisji Prawniczej

10 kwietnia 2017    Tekst projektu rozporządzenia

                                  Pismo kierujące projekt do służby

                                  Uwagi do projektu – Centralne Biuro Antykorupcyjne

13 czerwca 2017      Data ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw – tekst aktu w pdf

                                 Link do aktu w pdf

                                  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem załącznika

                                  do rozporządzenia, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dodatkowe informacje

  • Rodzaj aktu prawnego Rozporządzenie
  • Data utworzenia piątek, 05 maj 2017
Czytany 435 razy