Projekt dotyczy przyznania osobom, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej dodatku do emerytury w wysokości 20 zł za każdy udokumentowany rok, podczas którego ubezpieczeni brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ( z inicjatywy ochotniczych straży pożarnych)

piątek, 30 czerwiec 2017 07:21

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Napisane przez Monika Gasińska

Projekt dotyczy wprowadzenia zasad racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem potrzeb krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ