poniedziałek, 30 lipiec 2018 06:52

Członkostwo w OSP i kwestie umundurowania jako przedmiot informacji publicznej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2018 r., IV SAB/Gl 67/18

piątek, 27 lipiec 2018 07:06

Sprostowanie świadectwa służby w Państwowej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach z dnia 3 lipca 2018 r., IV SA/Gl 250/18

środa, 27 czerwiec 2018 15:36

Ekwiwalent za ćwiczenia dla OSP w uchwale rady gminy

Napisane przez Dariusz P. Kała

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r.

poniedziałek, 25 czerwiec 2018 06:38

Droga przeciwpożarowa w budynkach z lat 70-tych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2018 r., II SA/Ke 184/18

czwartek, 19 kwiecień 2018 06:15

Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2018 r., II OSK 1006/16

czwartek, 05 kwiecień 2018 06:09

Wstrzymanie przeniesienia na inne stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 r., IV SA/Po 276/18

piątek, 09 marzec 2018 07:49

Wygaszenie mandatu burmistrza jako członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1056/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2018 r., II SAB/Bk 4/18

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1018/17

piątek, 05 styczeń 2018 08:16

Rodzaje i charakter orzeczeń komisji lekarskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Napisał Dariusz P. Kała

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2017 r., II SA/Po 941/17

Strona 1 z 26

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ