piątek, 27 lipiec 2018 07:06

Sprostowanie świadectwa służby w Państwowej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu w Gliwicach z dnia 3 lipca 2018 r., IV SA/Gl 250/18

czwartek, 05 kwiecień 2018 06:09

Wstrzymanie przeniesienia na inne stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2018 r., IV SA/Po 276/18

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 lutego 2018 r., II SAB/Bk 4/18

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1018/17

piątek, 05 styczeń 2018 08:16

Rodzaje i charakter orzeczeń komisji lekarskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Napisał Dariusz P. Kała

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2017 r., II SA/Po 941/17

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2017 r., II SA/Ol 651/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2017 r., II SA/Wa 430/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2017 r., IV SA/Gl 1003/16

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r., II SA/Sza 687/17

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ