poniedziałek, 30 lipiec 2018 06:52

Członkostwo w OSP i kwestie umundurowania jako przedmiot informacji publicznej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lipca 2018 r., IV SAB/Gl 67/18

środa, 27 czerwiec 2018 15:36

Ekwiwalent za ćwiczenia dla OSP w uchwale rady gminy

Napisane przez Dariusz P. Kała

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 49/2018 Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r.

piątek, 09 marzec 2018 07:49

Wygaszenie mandatu burmistrza jako członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., III SA/Łd 1056/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 sierpnia 2017 r., IV SAB/Gl 182/17

wtorek, 03 październik 2017 06:37

Odmowa rejestracji pojazdu ratowniczo-gaśniczego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2017 r., II SA/Go 359/17

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2017 r., II SAB/Lu 208/16

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ