poniedziałek, 25 czerwiec 2018 06:38

Droga przeciwpożarowa w budynkach z lat 70-tych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2018 r., II SA/Ke 184/18

czwartek, 19 kwiecień 2018 06:15

Zapewnienie dojazdu pożarowego do budynku

Napisane przez Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2018 r., II OSK 1006/16

środa, 03 styczeń 2018 06:27

Zakaz użytkowania zewnętrznego tarasu widokowego zlokalizowanego na dachu budynku

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2017 r., II SA/Gd 444/17

czwartek, 09 listopad 2017 13:39

Zmiana terminu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w szpitalu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2017 r., II SA/Sz 753/17

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2017 r., II OSK 2359/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., VI SA/Wa 4388/14.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ