Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 listopada 2013 r., III SA/Kr 50/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 marca 2014 r., IV SA/Po 1103/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 maja 2012 r., III SA/Kr 198/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2017 r., IV SA/Gl 1003/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 r., III SA/Gd 747/16

czwartek, 03 sierpień 2017 08:26

Związek nieformalny strażaka a prawo do kwatery tymczasowej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 lutego 2017 r., III SA/Łd 1020/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r., II SA/Wa 1876/16

środa, 02 sierpień 2017 12:43

Zabezpieczenie w budżecie gminy pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 stycznia 2014 r., 10/2014

środa, 02 sierpień 2017 12:31

Pożyczka dla Ochotniczej Straży Pożarnej od gminy

Napisał Dariusz P. Kała

 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lipca 2011 r., KI-411/355/11

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., II CSK 392/14

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ