piątek, 21 lipiec 2017 07:08

Mandat radnego a umowa o konserwację sprzętu pożarniczego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r., II SA/Ol 1027/07

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2014 r., II OSK 2397/14

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2014 r., II OSK 2657/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2013 r., II SA/Wa 2089/12

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r., II OSK 1194/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2014 r., II SA/Bd 303/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2017 r., II SA/Sz 1391/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2015 r., II SA/Rz 1476/15

wtorek, 18 lipiec 2017 12:32

Uzgodnienie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 października 2007 r., II SA/Wr 89/07

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ