Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2000 r., I ACa 26/00

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2013 r., I SA/Wa 2139/13

wtorek, 18 lipiec 2017 08:14

Przekazanie w formie darowizny lokalu na rzecz OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 września 2016 r., II SA/Rz 962/16

wtorek, 18 lipiec 2017 07:24

Emerytura pomostowa – strażak kierowca pojazdu uprzywilejowanego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2017 r., III AUa 972/16

wtorek, 18 lipiec 2017 06:33

Zadośćuczynienie za mobbing w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 r., III APa 37/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2016 r., II SA/Wa 1739/15

poniedziałek, 17 lipiec 2017 13:11

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2015 r., II GSK 1624/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 r., VII SA/Wa 2992/14

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r., II OSK 1898/14

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ