Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 8 stycznia 2013 r., III KK 109/12

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 16 października 2012 r., V KK 423/11

poniedziałek, 30 październik 2017 12:07

Data złożenia wniosku na uzyskanie pomocy finansowej dla strażaka PSP na uzyskanie lokalu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2012 r., II SA/Wa 587/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2011 r., II SA/Sz 1160/11

poniedziałek, 30 październik 2017 11:01

Czas na dochodzenia przez strażaka pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2011 r., II SA/Wa 1035/11

poniedziałek, 30 październik 2017 10:19

Posiadanie domu mieszkalnego a prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2012 r., VIII SA/Wa 605/12

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2013 r., I OSK 1619/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2014 r., II SA/Wa 1907/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 sierpnia 2015 r., IV SA/Gl 38/15

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r., I OSK 947/13