Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 marca 2013 r., IV SA/Gl 568/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2011 r., II SA/Sz 848/11

czwartek, 06 lipiec 2017 09:36

Ekwiwalent dla członków ochotniczej straży pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2010 r., I OSK 1389/09

czwartek, 06 lipiec 2017 08:43

Charakter prawny ekwiwalentu dla członków OSP. Różnicowanie stawek ekwiwalentu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21stycznia 2010 r., I OSK 1115/09

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2014 r., III SAB/Lu 21/14

środa, 05 lipiec 2017 11:37

Ekwiwalent dla członków OSP za udział w ćwiczeniach ratowniczych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2014 r., IV SA/Wr 100/14

środa, 05 lipiec 2017 10:51

Zarządzenie w procedurze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2015 r., II SAB/Sz 135/15

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2016 r., I OSK 360/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r., II SA/Wa 2244/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2009 r., II SA/Wa 66/09

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ