wtorek, 04 lipiec 2017 08:01

Rozumienie pojęcia miejscowości pobliskiej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 kwietnia 2009 r., II SA/Sz 135/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 maja 2005 r., II SA/Po 719/03

poniedziałek, 03 lipiec 2017 10:15

Dokładne wyjaśnienie stanu rodzinnego przy przyznawaniu kwatery tymczasowej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 sierpnia 2011 r., II SA/Ol 442/11

poniedziałek, 03 lipiec 2017 09:13

Przyznanie kwatery tymczasowej dla strażaka zamieszkałego poza miejscem zatrudnienia

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Opolu z dnia 7 lutego 2008 r., II SA/Op 587/07

poniedziałek, 03 lipiec 2017 08:13

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2005 r., I SA/Wa 1090/04

poniedziałek, 03 lipiec 2017 07:19

Mieszkania strażaków

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2005 r., 4/II SA/Po 771/03

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r., VI SA/Wa 4388/14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2017 r., II SAB/Lu 208/16

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r., II SA/Sza 687/17

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 2015 r., II OSK 1662/13

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ