Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2011 r., II OSK 494/10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2006 r., II SA/Ke 284/06

wtorek, 27 czerwiec 2017 13:10

Retrospektywne działanie prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2014 r., II OSK 392/13

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2007 r., I OSK 745/06

wtorek, 27 czerwiec 2017 12:08

Obowiązek zapewnienia dodatkowego zapasu wody we wspólnocie mieszkaniowej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2011 r., II OSK 18/10

środa, 21 czerwiec 2017 08:24

Finansowanie Państwowej Straży Pożarnej z budżetu państwa

Napisał Dariusz P. Kała

Uchwała  Nr XXV /5734/ 2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2011 r.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2005 r., II GSK 118/05

Uchwała Nr 274/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 października 2011 roku

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2008 r., II SA/Wa 1982/07

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2006 r., II SA 2695/02

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ