Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2015 r., IV SA/Wr 762/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r., II SA/Wa 1875/16

środa, 25 październik 2017 12:14

Pomoc finansowa na zakup lokalu dla emeryta strażackiego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2005 r., I SA/Wa 686/04

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r., II SA/Wa 1499/07

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2017 r., III SA/Kr 1440/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2016 r., II SA/Wa 1043/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 29 lipca 2010 r., II SA/Ke 396/10

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2008 r., I OSK 981/07

poniedziałek, 23 październik 2017 16:34

Nabycie lokalu przez strażaka PSP a prawo do otrzymania pomocy finansowej na zakup lokalu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2012 r., II SA/Bk 40/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013 r., II SA/Wa 1751/12