Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 marca 2014 r., II SA/Bk 788/13

piątek, 20 październik 2017 08:15

Równoważnik za remont lokalu mieszkalnego dla emeryta strażackiego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2008 r., I OSK 1710/07

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października  2007 r., III SA/Gd 320/07

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 marca 2010 r., II SA/Sz 1355/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2010 r., II SA/Wa 119/10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 lutego 2013 r., II SA/Sz 1290/12

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2013 r., II SA/Sz 1271/12

środa, 18 październik 2017 13:58

Umowa najmu a prawo do równoważnika dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2016 r., II SA/Sz 1508/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2016 r., III SA/Gd 747/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2017 r., II SA/Wa 666/16

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ