Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2017 r., II OSK 2359/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2017 r., II SA/Wa 430/17

czwartek, 12 październik 2017 09:44

Umowa użyczenia a prawo strażaka PSP do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 lipca 2008 r., II SA/Ol 346/08

czwartek, 12 październik 2017 09:02

Prawo do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla emeryta strażackiego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2007 r., II SA/Wa 668/07

czwartek, 12 październik 2017 08:27

Oczekiwanie na lokal mieszkalny a prawo do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2009 r., I OSK 665/09

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2009 r., I OSK 639/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 marca 2009 r., II SA/Ol 946/08

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 marca 2009 r., II SA/Bk 49/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 17 marca 2009 r., II SA/Ol 945/08

środa, 11 październik 2017 08:41

Równoważnik za brak lokalu dla strażaka PSP a stan deweloperski lokalu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., II SA/Wa 1237/10

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ