poniedziałek, 28 maj 2018 13:30

Stawka ekwiwalentu dla członka OSP

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Stawka ekwiwalentu została określona ustawowo

Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Regulacja ta ustanawia trzy kwestie. Po pierwsze – górną granicę, jakiej nie może przekroczyć wysokość ekwiwalentu. Po drugie – miernik wysokości ekwiwalentu w postaci przeciętnego wynagrodzenia. Po trzecie – to że jednostką rozliczeniową jest godzina udziału w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym.

Chcesz wiedzieć więcej:

D. Kała, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2018

Książkę można nabyć w Wydawnictwie ODDK: link do strony z książką

Dodatkowe informacje

  • Autor Dariusz P. Kała
  • Tytuł publikacji Stawka ekwiwalentu
  • Rok wydania 28.05.2018
  • Rodzaj dokumentu artykuł
Czytany 2298 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ