czwartek, 07 czerwiec 2018 06:26

Różne stawki ekwiwalentu dla OSP

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Różnicowanie stawek ekwiwalentu jest dopuszczalne w świetle orzecznictwa

Górna granica wysokości ekwiwalentu wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu. Ustawa nie ustanawia natomiast wprost dolnej granicy wysokości ekwiwalentu. W związku z tym należy odwołać się do art. 28 ust. 1 u.ppoż., w świetle którego członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wynika stąd, że ekwiwalent musi być wypłacony po spełnieniu ustawowych przesłanek. W związku z tym minimalna stawka ekwiwalentu to nie zero, a 1 grosz. Wyznaczenie górnej granicy przez ustawodawcę oznacza, że stawka ta nie jest sztywna i może być różnicowana w ustawowych granicach. Dopuszczalność różnicowania stawek została także jednoznacznie potwierdzona przez orzecznictwo sądów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wysokość ekwiwalentu powinna mieścić się w ustawowo zakreślonej granicy i, że ekwiwalent może „ulegać zmianie z uwagi na częstotliwość uczestnictwa w działaniach ratowniczych lub ilości organizowanych szkoleń”.

Chcesz wiedzieć więcej:

D. P. Kała, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2018

Książka dostępna w księgarniach internetowych: link do strony z książką

Dodatkowe informacje

  • Autor Dariusz P. Kała
  • Data dodania czwartek, 07 czerwiec 2018
  • Tytuł publikacji Różne stawki ekwiwalentu dla OSP
  • Rok wydania 7.06.2018
  • Rodzaj dokumentu artykuł
Czytany 2590 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ