środa, 02 sierpień 2017 05:12

Partnerstwo publiczno-prywatne

Napisał Dariusz P. Kała

       Partnerstwo publiczno-prywatne pomału przebija się do polskiej świadomości. Jednak na tle doświadczeń i statystyk krajów Europy Zachodniej można powiedzieć, że dopiero ruszamy.

środa, 02 sierpień 2017 05:03

Imprezy masowe po nowemu

Napisał Dariusz P. Kała

         20 września 2011 r. prezydent podpisał znowelizowana ustawę o imprezach masowych. Nowe regulacje zostały przygotowane z myślą o przyszłorocznym turnieju piłkarskim Euro 2012

      Jak twierdzi ustawodawca projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym zachowania bezpieczeństwa podczas imprez masowych, szczególnie meczów piłki nożnej. Wydarzenia, które miały miejsce w kwietniu i w maju bieżącego roku, wskazują na potrzebę zmiany przepisów dotyczących organizacji imprez tego typu.

          Według przeciętnej opinii  praca w urzędzie to  picie kawy  i piłowanie paznokci. Niezależnie od tego czy to opinia prawdziwa, podzielana przez większość obywateli  czy krzywdząca dla urzędników, od 17 maja 2011 r., po prawie blisko 3 latach prac legislacyjnych, Kowalski dostaje do ręki instrumentarium prawne, które w założeniu ma sprawić, że pracownicy administracji publicznej skrupulatniej i odpowiedzialniej będą wykonywać swoje zadania. Czy tak się stanie, jak zawsze pokaże życie.

wtorek, 01 sierpień 2017 12:34

Europejska Infrastruktura Krytyczna

Napisał Dariusz P. Kała

         Europejska Infrastruktura Krytyczna to nowe zagadnienie związane z zarządzaniem kryzysowym, wprowadzone do polskiego systemu prawa na skutek implementacji dyrektywy Rady 2008/114/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony.

wtorek, 01 sierpień 2017 12:27

Zarządzanie kryzysowe prowadzone przez Unię Europejską

Napisał Dariusz P. Kała

        W ostatnim kwartale Unia Europejska podpisała dwie umowy o udziale, w prowadzonych przez siebie operacjach zarządzania kryzysowego, państw spoza swojego obszaru; jedną ze Stanami Zjednoczonymi, drugą ze Republiką Serbii.

wtorek, 01 sierpień 2017 12:10

Straż Gminna(Miejska) w świetle prawa

Napisał Dariusz P. Kała

        Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż gminna. W gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę Straży Miejskiej. Najważniejszą podstawą prawną jej działania jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych(Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 779 ze zm.)

wtorek, 01 sierpień 2017 11:57

Bezpieczeństwo ruchu drogowego 2011-2020

Napisał Dariusz P. Kała

          W instytucjach unijnych trwa legislacyjna procedura ustna w sprawie kierunków polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. Bezpieczeństwo ruchu drogowego należy do najważniejszych zagadnień społecznych. W 2009 r. w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zginęło ponad 35 000 osób, przy tym co najmniej 1 500 000 osób zostało rannych. Koszty dla społeczeństwa są ogromne i wyniosły w 2009 r. około 130 miliardów euro.

wtorek, 01 sierpień 2017 11:45

Policja w systemie zarządzania kryzysowego

Napisał Dariusz P. Kała

Policja w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego

        Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590) przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego(RZZK) jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. W posiedzeniach RZZK, na prawach członka, może brać udział Komendant Główny Policji jeżeli w razie potrzeby zostanie wyznaczony do takiego udziału przez przewodniczącego RZZK.

wtorek, 01 sierpień 2017 11:33

Inteligentne Systemy Transportowe

Napisał Dariusz P. Kała

          Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek przekazać Komisji Europejskiej do dnia 27 sierpnia 2011 r. sprawozdanie w sprawie ich krajowych działań i projektów dotyczących obszarów priorytetowych związanych wdrażaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego.

wtorek, 01 sierpień 2017 11:18

Infrastruktura energetyczna 2020

Napisał Dariusz P. Kała

          5 lipca 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie. Jednym z celów rezolucji jest wskazanie na konieczność utworzenie wewnętrznego rynku energii oraz tworzenie inteligentnych  połączeń niekonwencjonalnych źródeł energii lokalnej i regionalnej z wielkimi sieciami energetycznymi.

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ