Starcie gigantów, czarne skrzynki, miliony złotych, tajemnicza persona, „komputerowy” a „hydrauliczny”, szukanie kozła ofiarnego. Walka o dobre imię i globalny rynek. Scenariusz niczym z filmu. Rosenbauer może przegrać prestiżowy spór, miliony złotych i polski rynek. Lublin, Katar, Inowrocław.

czwartek, 09 luty 2023 09:28

Czas na nowelizację ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

Napisał Dariusz P. Kała

Ustawę o ochotniczych strażach pożarnych należy uznać za sukces Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, samorządów gminnych oraz strażaków. Sukcesowi temu towarzyszyła jednak porażka w zakresie legislacyjnym, w zakresie kształtu konkretnych zapisów ustawy. Dlatego po rocznym okresie obowiązywania przyszedł czas na poprawki pierwotnych błędów i niedociągnięć. Banialuki o nadinterpretacjach samorządów oraz  przepychankach prawników szukających dziury w całym i udowadniających swoje racje, można włożyć między bajki dla naiwnych i piewców pijaru.

O mocy wstecznej uchwał ekwiwalentowych OSP, państwie z tektury, bublu stargardzkim, wykładni na życzenie, chocholim tańcu Komendy Głównej PSP oraz honorze oficera

poniedziałek, 31 styczeń 2022 05:11

Wniosek do KG PSP o nowelizację ustawy o OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Uruchomienie szybkiej nowelizacji ustawy o OSP

czwartek, 27 styczeń 2022 06:53

Ekwiwalent niczym skórka od banana

Napisał Dariusz P. Kała

Kolejny raz muszę odwołać się do słynnej maksymy Cycerona „Historia est magistra vitae” – „Historia jest nauczycielką życia”. Wyciągnijmy wnioski z historii prawa związanej z ekwiwalentem. Wdrażanie zmian w zakresie OSP zaczyna się od niebezpiecznego poślizgu.

poniedziałek, 24 styczeń 2022 10:53

Gminy niekoniecznie wierzą w komunikat Komendy Głównej PSP – prośba o dementii

Napisał Dariusz P. Kała

Komunikat KG PSP z 19.01.2022 r. - prośba o dementi

czwartek, 20 styczeń 2022 08:59

Komentarz po burzy w sprawie wypłacania ekwiwalentu

Napisał Dariusz P. Kała

Państwowa Straż Pożarna gasi czy roznieca pożary?

czwartek, 15 lipiec 2021 09:14

Prawa OSP w ramach partnerstwa Carlsberg-ZOSP RP

Napisał Dariusz P. Kała

Sklep wskazując jednostkę OSP którą chce wspierać musi uzyskać pisemną zgodę zarządu danej Ochotniczej Straży Pożarnej, w której to dana jednostka OSP wyrazi zgodę na bycie beneficjentem wsparcia. Zarząd danej OSP musi także wyrazić pisemną zgodę aby sklep na plakatach promujących akcję mógł umieścić nazwę danej OSP jako potencjalnego beneficjenta środków. Ochotnicza Straż Pożarna musi także wyrazić zgodę na zamieszczenie danych tej jednostki na stronach internetowych firmy Carlsberg, w ramach akcji internetowego głosowania.

piątek, 30 kwiecień 2021 10:49

Projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opublikowano projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Strona 1 z 5


Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej

- reforma systemu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


 


Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce.
Na blogu kancelarii udostępniono także tłumaczenie artykułu na język polski

https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4455

https://lexkala.pl/o-kancelarii/blog/707-powolanie-i-odwolanie-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej


Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2022/1-30-2022/art/21501/