poniedziałek, 23 lipiec 2018 08:06

Polska-Szwecja - Europejski Mechanizm Ochrony Ludności

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Polska straż pożarna w trakcie misji w Szwecji

Jak podano na stronach MSWiA w związku z pożarami lasów w środkowej części Szwecji, polski rząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia. W sobotę (21 lipca br.) ze Świnoujścia wyruszyła grupa prawie 140 strażaków, którzy będą pomagali szwedzkim ratownikom. Do Szwecji pojadą również 44 wozy ratowniczo-gaśnicze.

Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku dni zmaga się cała Skandynawia.

W tym kontekście warto przytoczyć garść informacji związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności (EMOL). Mechanizm ten funkcjonuje w oparciu o Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz. U. UE L 347/924).

EMOL działa na terytorium Unii lub poza nią. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) zapewnia całodobową i siedem dni w tygodniu (24/7) zdolność operacyjną i służy państwom członkowskim i Komisji Europejskiej w realizacji celów unijnego mechanizmu. Europejską Zdolność Reagowania Kryzysowego (EERC) ma formę dobrowolnej puli wcześniej zgłoszonych zdolności reagowania państw członkowskich i obejmuje moduły, inne zdolności reagowania i ekspertów.

W przypadku wystąpienia klęski lub katastrofy na terytorium Unii lub groźby jej wystąpienia, mającej lub mogącej mieć skutki wykraczające poza granice jednego państwa lub dotykającej inne państwa członkowskie, państwo członkowskie, w którym klęska lub katastrofa nastąpiła lub przypuszczalnie nastąpi, niezwłocznie zawiadamia o tym państwa członkowskie, które mogą zostać dotknięte, oraz, jeśli skutki mogą okazać się istotne – Komisję.

W razie wystąpienia klęski lub katastrofy na terytorium Unii lub groźby jej wystąpienia dotknięte państwo członkowskie może wystąpić o pomoc za pośrednictwem ERCC. Wniosek o pomoc jest jak najbardziej szczegółowy.

Po otrzymaniu wniosku o pomoc Komisja stosownie do sytuacji i niezwłocznie:

  1. przekazuje wniosek do punktów kontaktowych innych państw członkowskich,
  2. gromadzi, razem z dotkniętym państwem członkowskim, zweryfikowane informacje na temat sytuacji i rozsyła je do państw członkowskich,
  3. formułuje, w porozumieniu z państwem członkowskim występującym o pomoc, zalecenia dotyczące świadczenia pomocy za pośrednictwem unijnego mechanizmu oparte na potrzebach istniejących na miejscu oraz wszelkich właściwych wcześniej opracowanych planach, zwraca się do państw członkowskich o rozmieszczenie określonych zdolności i ułatwia koordynację niezbędnej pomocy,
  4. podejmuje dodatkowe działania mające ułatwić koordynację reagowania.

Każde państwo członkowskie, do którego za pośrednictwem unijnego mechanizmu skierowano wniosek o pomoc, niezwłocznie określa, czy jest w stanie udzielić takiej pomocy, i za pośrednictwem CECIS (Wspólnym Systemem Łączności i Informacji w Sytuacjach Nadzwyczajnych) informuje o swojej decyzji państwo członkowskie występujące o pomoc, określając zakres, zasady oraz, w stosownych przypadkach, koszt pomocy, której może udzielić. ERCC przekazuje państwom członkowskim aktualne informacje.

Państwo członkowskie występujące o pomoc jest odpowiedzialne za kierowanie interwencjami podejmowanymi w celu udzielenia pomocy. Organy państwa członkowskiego występującego o pomoc ustanawiają wytyczne, a w razie potrzeby wytyczają granice zadań powierzonych modułom lub innym rodzajom zdolności reagowania. Za szczegóły dotyczące realizacji tych zadań odpowiada osoba wyznaczona przez państwo członkowskie udzielające pomocy. Państwo członkowskie występujące o pomoc może również zwrócić się o przysłanie zespołu ekspertów, który pomoże mu w dokonaniu oceny, ułatwi koordynację na miejscu między zespołami państw członkowskich lub udzieli doradztwa technicznego.

Od 2001 r. mechanizm ochrony ludności został zastosowany ponad 230 razy. Ostatnie powody interwencji to:

- pożary lasów w Albanii, Grecji, Gruzji, Portugalii, Tunezji i we Włoszech (2017)

- powodzie w Peru (2017)

- kryzys uchodźczy w Grecji (od 2016)

- konflikt w Iraku (Mosulu) (od 2016).

Źródło: Portal Rady Unii Europejskiej

Więcej o Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności

 

Europejski Mechanizm Ochrony Ludności regulowany jest także przez Decyzję  wykonawczą   Komisji z dnia 16 października 2014 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz uchylająca decyzje Komisji 2004/277/WE, Euratom oraz 2007/606/WE, Euratom (Dz. U. UE L 320/1).

23 listopada 2017 r. został wniesiony wniosek w/s Decyzji  Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM/2017/0772 final - 2017/0309 (COD)). Komisja Europejska skierowała Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Regionów: Wzmocnienie unijnego zarządzania klęskami żywiołowymi - solidarność i odpowiedzialność (COM/2017/0773 final)

Czytany 1040 razy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szkolenie z finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018

ZOBACZ WIĘCEJ