wtorek, 04 wrzesień 2018 07:02

Szkolenie z finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - po zmianach w latach 2016-2018 (edycja limitowana) – zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO © (All rights reserved by Dariusz P. Kała)

Szkolenie przygotowane i prowadzone przez Dra Dariusza P. Kałę

Terminarz szkoleń:

7 maja - Warszawa - więcej

9 maja - Poznań - więcej

14 maja - Łódź - więcej

16 maja - Wrocław - więcej

21 maja - Gdańsk - więcej

23 maja - Lublin - więcej

28 maja - Szczecin - więcej

30 maja - Opole - więcej

4 czerwca - Olsztyn - więcej

6 czerwca - Kraków - więcej

11 czerwca - Częstochowa - więcej

13 czerwca - Katowice - więcej

25 czerwca - Kielce - więcej

Cel szkolenia:

System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP.

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Zarys treści szkolenia – 5 godzin szkoleniowych

 A. Finansowanie z budżetu państwa

 1. Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej

- Finansowanie jednostek należących do KSRG

- Dotacja MSWiA

- Środki z ubezpieczeń od ognia

- Program modernizacji służb mundurowych

- Fundusz Sprawiedliwości

- Odszkodowania

- Rekompensata za utratę zdrowia

- Przekazywanie sprzętu

- Szkolenie członków OSP

- Zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania

 1. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska

 B. Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego

 1. Zasady finansowania
 2. Mienie komunalne a własność OSP
 3. Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP
 4. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
 5. Utrzymanie remizy
 6. Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej
 7. Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej
 8. Koszy okresowych badań lekarskich
 9. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej
 10. Dotacje (Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej)
 11. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach
 12. Odszkodowania
 13. Renty
 14. Rekompensata za utratę zdrowia
 15. Zatrudnianie kierowców - konserwatorów
 16. Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych

 C. Finansowanie z własnych środków

 1. Środki statutow
 2. Działalność gospodarcza
 3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów

D. Inne źródła finansowania

 1. Zbiórki publiczne
 2. Pożyczki, kredyty
 3. Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020
 4. Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP
 5. Przekazywanie sprzętu

 E. Inne aspekty związane z finansami OSP

 1. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP
 2. Rachunkowość w OSP, książka skarbnika OSP
 3. Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych gminy i OSP
 4. Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP
 5. Podatki (VAT, od nieruchomości, od środków transportowych, od odszkodowań, od rekompensaty, od ekwiwalentu)
 6. Kasy fiskalne w działalności OSP
 7. Kontrola gminy przez RIO w zakresie finansowania OSP

Adresaci szkolenia:

- pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne

- komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP

- pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych

- członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych

- strażacy Państwowej Straży Pożarnej

- prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

- wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej

Dariusz P. Kała – doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną „LexKała”, Portal prawa ochrony przeciwpożarowej „LexFire.pl” oraz zajęcia z prawa w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, b. asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, w tym książek Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2 Gdańsk 2012, oraz Gdańsk 2014, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Zielonka 2013, Gdańsk 2018 (wyd. 2), Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, Zielonka 2015, Publikuje na łamach „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego”, www.Remiza.pl, www. Strażacki.pl, wydawnictw CH BECK.

Czytany 5974 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 kwiecień 2019 07:12