czwartek, 20 styczeń 2022 08:59

Komentarz po burzy w sprawie wypłacania ekwiwalentu

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Państwowa Straż Pożarna gasi czy roznieca pożary?

Wczoraj po publikacji przez serwis prawo.pl mojej opinii prawnej na temat wypłacania ekwiwalentu oraz braku przepisów przejściowych rozgorzał spór w całej Polsce w samorządach i strażach pożarnych. Problem ten stał się tematem dnia i został podjęty przez branżowe portale strażackie oraz wzbudził dyskusje w social-mediach. Okazało się, że Polacy są nie tylko specjalistami od piłki nożnej i polityki, ale także od przepisów o ekwiwalencie strażackim.

Błąd w ustawie - strażacy ochotnicy nie dostają ekwiwalentu za akcje

W odpowiedzi na moją interpretację swój komunikat opublikowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, z którego należałoby wywieść że nie ma żadnego błędu w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych i należy płynnie realizować wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych. Wobec „błędnego komunikatu i błędnej interpretacji PSP, która pojawiła się w przestrzeni medialnej” należy wskazać że nie został on poparty żadnym głębszym uzasadnieniem prawnym ani nie jest firmowany żadnym nazwiskiem specjalisty prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkich którzy chcieli by utopić temat „ekwiwalentowej dziury” w antagonizmie zwolenników i przeciwników ustawy o OSP lub w nawalance politycznej, chcę doinformować, że od samego początku popierałem i dalej popieram wprowadzenie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Moje poparcie dla ustawy o OSP nie oznacza milczenia wobec rażących uchybień w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Od samego początku jak został przedstawiony projekt ustawy o OSP wskazywałem, że dobra legislacja to taka, która nie wywołuje sporów interpretacyjnych, który generuje pracę dla Regionalnych Izb Obrachunkowych, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych czy służb prawnych wojewodów.

Ocena projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

Okazuje się że „dziura ekwiwalentowa” nie należy do dobrej legislacji, a inne „kwiatki” w ustawie o OSP dostrzegają także osoby które nie są prawnikami ale muszą stosować ustawę o OSP, a które zwracają się do mnie z pytaniami co robić jak prawo jest niejasne i źle sformułowane.

„Błędny komunikat PSP funkcjonujący w przestrzeni medialnej” podważają także inni prawnicy, wskazując że nie można przyjmować uchwał wstecznych o ekwiwalencie oraz że legislacja w tym zakresie zawiodła. Nie podważam prawa moich kolegów prawników do wykładni spornego zagadnienia, ale wykładnia celowościowa w tym zakresie nie wystarczy. Inni prawnicy będą tworzyć inne wykładnie i w tym właśnie jest problem tych przepisów. Dlatego konieczna jest pilna interwencja ustawodawcy.

MSWiA: Obowiązują uchwały ekwiwalentowe dla strażaków. Według prawników niekoniecznie

Chciałem tylko nadmienić, że w zakresie ekwiwalentu strażackiego napisałem monografią prawniczą jedyną w Polsce, dwukrotnie wydaną, kilka artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, kilkanaście artykułów prawniczych w czasopismach branżowych, udzieliłem dziesiątki porad prawnych, przeszkoliłem kilkuset pracowników urzędów. Żadna wykładnia celowościowa w zakresie „ekwiwalentowej dziury” nie pomoże tylko spotęguje problem. Konieczna jest pilna interwencja ustawodawcy. Nie mylą się tylko Ci co nic nie robią, sztuką i honorem jest się przyznać do potknięcia w sprawie braku przepisów przejściowych. Świat się nie zawali i ustawa o OSP nie upadnie.

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym)

Sądy dwóch instancji też kiedyś chciały zamknąć w więzieniu druha Edwarda Pruśniewskiego. Sąd Najwyższy uwzględnił moje stanowisko w sprawie i skorygował te błędne wykładnie celowościowe w zakresie pojazdów uprzywilejowanych OSP.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku nie pozwalała na zatrudnianie kierowców przez gminy, z czym także się nie zgadzałem. Dzięki mojej interwencji MSWiA wydało swoje stanowisko, które zakończyło spór i dzisiaj dalej gminy zatrudniają kierowców.

W sprawie śp. Macieja Ciunowicza też niektórzy twierdzili że skoki ćwiczebne na skokochron są zgodne z prawem. Na antenie TVN wyraźnie wskazałem, że  skoki ćwiczebne na skokochrony są zabronione. Na szczęście w tej sprawie praktycznie wszyscy winni zostali ukarani.

W związku z tym liczę na rozsądek Komendy Głównej PSP oraz MSWiA i że korekta w zakresie ekwiwalentu nastąpi rychło i we właściwym kierunku. Bo przecież chyba rolą państwowej straży pożarnej jest gasić pożary a nie je rozniecać „profesorskimi interpretacjami prawa”. Chyba że się mylę.

                                                                                                            Dr Dariusz P. Kała

PS.

Proponuje się przyjrzeć przepisom o komendantach gminnych ochrony przeciwpożarowej bo powołanie to nie to samo co zatrudnienie. Kwestia zaświadczeń bhp dla strażaków OSP też dymi.

Czytany 1036 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 styczeń 2022 09:08


Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej

- reforma systemu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


 


Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce.
Na blogu kancelarii udostępniono także tłumaczenie artykułu na język polski

https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4455

https://lexkala.pl/o-kancelarii/blog/707-powolanie-i-odwolanie-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej


Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2022/1-30-2022/art/21501/