poniedziałek, 24 styczeń 2022 10:53

Gminy niekoniecznie wierzą w komunikat Komendy Głównej PSP – prośba o dementii

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Komunikat KG PSP z 19.01.2022 r. - prośba o dementi

Czy Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej będzie miała odwagę przyznać się do błędu i zdementować swój komunikat w zakresie ekwiwalentu dla strażaków OSP czy chaos w gminach ma trwać w najlepsze? Dlaczego kilka tysięcy ludzi ma sprzątać w trybie pilnym bałagan po „dziurze” legislacyjnej? Czy Komenda Główna PSP przeprosi za „dziurę” legislacyjną w ustawie o OSP?

            W związku z rażącym błędem legislacyjny w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych obecnie nie można wypłacać ekwiwalentów dla strażaków OSP za okresy wsteczne za 2021 r. oraz na bieżąco za 2022 r. Moja opinia w tym zakresie została opublikowana zgodnie przez trzy wiodące serwisy dotyczące prawa samorządu terytorialnego. Sprawa została podjęta przez 3 wiodące portale strażackie, portal rolników oraz portal lokalny zlomzy.pl.

Ekspert: „zgubiono” przepisy przejściowe związane z ekwiwalentem pieniężnym dla strażaków OSP

Błąd w ustawie - strażacy ochotnicy nie dostają ekwiwalentu za akcje

Ekwiwalent dla strażaków - błąd w nowej ustawie o OSP?

Fatalny błąd w postaci zgubienia przepisu przejściowego o ekwiwalencie jest faktem potwierdzonym publicznie także przez innych fachowych prawników. Błąd ten powoduje konieczność wstrzymania wypłat ekwiwalentów pieniężnych dla kilkuset tysięcy strażaków ochotników w całej Polsce, do czasu poprawienia błędu w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, w całej procedurze legislacyjnej obejmującej Sejm, Senat i Prezydenta. Błędu tego nie da się poprawić poprzez wydanie rozporządzenia wykonawczego przez MSWiA. Błędu tego nie da się poprawić poprzez jakąś postać wykładni prawa, ponieważ to pogłębi niepokój i chaos, który zapanował w gminach oraz da przyzwolenie na kompletnie dowolne interpretowanie przepisów nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Błędu tego nie można naprawić także poprzez przyjmowanie przez rady gmin uchwał o ekwiwalentach z mocą wsteczną. Błąd ten oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie można wypłacać ekwiwalentu dla strażaków ochotników zarówno na przyszłość jak i za okresy wsteczne 2021 r., w zależności od sposobu rozliczania w gminach. Płacenie ekwiwalentu przez włodarzy gmin, w oparciu o obecny "dziurawy stan prawny" oznaczałoby naruszenie przepisów o dyscyplinie finansów publicznych.

Moje stanowisko o „dziurze” w ustawie zostało potwierdzone publicznie przez innych prawników.

MSWiA: Obowiązują uchwały ekwiwalentowe dla strażaków. Według prawników niekoniecznie

W odpowiedzi na to Komenda Główna PSP wydała komunikat w którym stwierdziła, że nie ma żadnego problemu prawnego, uchwały o ekwiwalentach obowiązują nadal, do czasu wydania nowych uchwał nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2022 r. KG PSP podkreśliła, że do tego czasu rady gmin są zobowiązane do wydania nowych uchwał. Skoro obecnie KG PSP na swoich stronach gratuluje Gminie Ostrołęka, to niech KG PSP zdementuje swój wcześniejszy komunikat z 19.01.2022 r.

Komunikat KG PSP z 19.01.2022 r.

Informacja KG PSP z 24.01.2022 r.

            Okazuje się jednak, że w komunikat KG PSP z 19.01.2022 r. nie wierzą gminy i starają się zaradzić zaistniałej „dziurze” ustawowej. Gmina Ostrołęka proceduje obecnie uchwałę w sprawie ekwiwalentu w trybie pilnym aby wypłaty dla strażaków były możliwe. Próba przeforsowania uchwały o ekwiwalencie z mocą wsteczną jest niezgodna z prawem i liniami orzeczniczymi wojewodów, którzy w swoich rozstrzygnięciach uchylali uchwały o ekwiwalentach z mocą wsteczną. Wskazywali na to publicznie w swoich wypowiedziach prawnicy.

Jednak nie wszystkie gminy pójdą tą drogą, którą próbuje iść Gmina Ostrołęka. Krzysztof Dobrzyniecki - Zastępca Burmistrza Radzymina (woj. mazowieckie) komentując komunikat KG PSP opublikowany na stronie Komendy Powiatowej PSP w Wołominie na Facebooku stwierdził: „ Upublicznianie tego komunikatu nie zmieni faktu uchylenia przez ustawę art. 28 ustawy p.poż (dotychczasowa podstawa do uchwalania ekwiwalentu) i nie zawarcie żadnych okresów przejściowych, który powoduje, że uchwały rad gminy ws. ekwiwalentu utraciły swoją moc w dniu 1 stycznia 2022 r. Na jakiej podstawie prawnej twierdzicie, że stare uchwały dalej obowiązują? w Ustawie nie ma o tym mowy, a komunikaty MSWiA nie stanowią podstawy prawnej. Ten błąd ustawodawcy winien być niezwłocznie poprawiony, a nie z uporem kwestionowany”.

W związku z tym należy się spodziewać, że część gmin pójdzie śladem gminy Ostrołęka, ale część będzie się obawiać uchylania uchwał ekwiwalentowych  przez wojewodów oraz wszczynania postępowań dyscyplinarnych z zakresu dyscypliny finansów publicznych. Włodarze Wręczycy Wielkiej wstrzymali wypłatę ekwiwalentu

Mimo uchwały, druhowie nie otrzymują ekwiwalentu pieniężnego za akcje ratownicze i szkolenia

Rodzi się jednak pytanie zasadnicze: dlaczego ponad 2400 gmin w Polsce ma sprzątać bałagan po błędzie legislacyjnym w ustawie która była firmowana przez KG PSP? Skoro ustawodawca dał gminom czas do końca czerwca 2022 r. na wymianę uchwał ekwiwalentowych to zdawał sobie sprawę, że jest to proces złożony, wymaga dokonania przeliczeń w gminach ich możliwości finansowych oraz przeprowadzenia procedur legislacyjnych samorządowych.

To dlaczego w tej chwili kilkanaście tysięcy radnych gminnych, skarbników, sekretarzy w gminach w trybie pilnym ma pracować nad wymianą uchwał ekwiwalentowych? Oczywiście włodarze gminni nie chcąc się narażać strażakom wolę przyjąć uchwały z mocą wsteczną i przenieść odpowiedzialność na wojewodów, aby to oni rozstrzygnęli czy takie uchwały  są zgodne z prawem. W związku z tym służby prawne wojewodów potencjalnie czeka „tsunami” uchwał ekwiwalentowych do sprawdzenia, podobnie jak pracowników publikujących uchwały samorządowe w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem sądów administracyjnych uchwały ekwiwalentowe stanowią prawo miejscowe i muszą być obligatoryjnie ogłoszone w wojewódzkich dziennikach urzędowych.  Dlaczego wojewodowie mają zmieniać linie dotychczasowe linie orzecznicze aby sprzątać bałagan po „dziurze” legislacyjnej.

Jednak nie trzeba iść drogą uchwał wstecznych. Ponieważ to wydłużona procedura. Zanim prawnicy w gminach przeanalizują problem „dziury ekwiwalentowej”, zanim zbiorą się rady gminne i przegłosują uchwały, zanim dotrą one do wojewodów i wojewódzkich dzienników urzędowych i wejdą w życie to będzie to trwało co najmniej 3 miesiące. Wójt przedstawia wojewodzie uchwały do kontroli w ciągu 7 dni, wojewoda ma 30 dni na sprawdzenie. Okres vacatio legis takiej uchwały to 14 dni. Do tego czas opublikowania uchwał w wojewódzkich dziennikach urzędowych.

Można jednak iść inną drogą. Na 8-9 luty zaplanowane jest posiedzenie Sejmu, a na 16 i 17 lutego Senatu. Wystarczy aby kilka osób z KG PSP i MSWiA, (zamiast kilkunastu tysięcy ludzi w samorządach terytorialnych), przygotowało jednostronicową nowelizację ustawy o OSP i w trybie pilnym przesłało ją do Sejmu. Całość sprawy może zakończyć się na koniec lutego, zakładając że podobnie jak przy uchwaleniu ustawy o OSP Prezydent z dnia na dzień podpisze ustawę bez vacatio legis a RCL ją opublikuje w trybie pilnym.

Oczywiście do „wariantu sejmowego” potrzebne jest przeproszenie strażaków co najmniej przez KG PSP i przyznanie się do błędu, co jest oczywistą porażką wizerunkową. Jednak nie trzeba się jej bać. Moja analiza ustawy o OSP wskazuje, że ustawa ta będzie poprawiana w tym roku jeszcze nie raz. Społeczności lokalne już informują, ze będzie problem z procedowaniem dodatków emerytalnych, co zapewne skończy się poprawkami ustawy. W obecnym stanie prawnym jest niespójność w zakresie powoływania i zatrudniania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej co sam dostrzegłem i o czym informowały mnie gminy.

Strażacki dodatek do emerytury. Będą problemy z uzyskaniem świadczenia - alarmują opolscy druhowie.

            Odwagi!!! Rozumiem, że podniesione rączki lepiej wyglądają na zdjęciu niż spuszczone główki.

                                                                                                             Dr Dariusz P. Kała

Czytany 2046 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 styczeń 2022 14:27

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ