piątek, 26 marzec 2021 09:13

Stanowisko MSWiA w zakresie zatrudnienia kierowców OSP przez gminy

Napisał Dariusz P. Kała

MSWiA dopuszcza zatrudnianie kierowców OSP przez gminy

piątek, 05 luty 2021 07:50

W oczekiwaniu na stanowisko MSWiA w sprawie kierowców i konserwatorów OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie zatrudniania kierowców nie jest oparte na dogłębnej wykładni prawa oraz znajomości realiów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce.

czwartek, 14 styczeń 2021 07:52

RIO pozwala na zatrudnianie kierowców OSP w urzędzie gminy

Napisał Dariusz P. Kała

W związku z niedawnym nietrafnym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, należy wskazać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu już w 2010 r. dopuszczała finansowanie zatrudnienia kierowców samochodów ciężarowych służących ochronie przeciwpożarowej w urzędzie gminy w ramach umowy o pracę.

D.P. Kała, System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce, Gdańsk 2020, s. 317

wtorek, 04 wrzesień 2018 07:02

Szkolenie z finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018

Napisane przez Dariusz P. Kała

Zasady finansowania, najnowsze orzecznictwo sądów, administracji, wojewodów, RIO

piątek, 03 sierpień 2018 11:57

10 milionów z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP z Wielkopolski

Napisane przez Dariusz P. Kała

17 sierpnia upływa termin składania wniosków

środa, 01 sierpień 2018 07:10

Akty prawne opublikowane w lipcu dotyczące ochrony ppoż.

Napisane przez Dariusz P. Kała

Ogłoszono nowe teksty jednolite

poniedziałek, 30 lipiec 2018 14:48

Komendant Główny PSP kontra związki zawodowe

Napisane przez Dariusz P. Kała

Spór prawny o akcję protestacyjną

czwartek, 26 lipiec 2018 07:24

Aktualne prace legislacyjne MSWiA

Napisał Dariusz P. Kała

Sztandar PSP, medyczny kurs kwalifikacyjny

poniedziałek, 23 lipiec 2018 16:10

Prawie 5 mln zł dla warmińsko-mazurskich OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Napisane przez Dariusz P. Kała

3 sierpnia upływa termin składania wniosków w systemie Witkac!!!


Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej

- reforma systemu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


 


Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce.
Na blogu kancelarii udostępniono także tłumaczenie artykułu na język polski

https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4455

https://lexkala.pl/o-kancelarii/blog/707-powolanie-i-odwolanie-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej


Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2022/1-30-2022/art/21501/