ZASTRZEŻENIA

 1. Portal „LexFire – Portal prawa ochrony przeciwpożarowej” oraz zgromadzone w nim materiały o charakterze autorskim są własnością Dr Dariusza P. Kały, właściciela Kancelarii Prawnej LexKała w Zielonce,
 2. Materiały zgromadzone w portalu oraz sam portal są chronione w szczególności przez przepisy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej,
 3. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie itp., w całości lub w częściach, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami w celach komercyjnych i niekomercyjnych, bez względu na cel, w kraju i zagranicą, jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela portalu, i sankcjonowane przepisami prawa,
 4. Bez zezwolenia właściciela portalu i autora materiału wolno nieodpłatnie korzystać z materiałów zgromadzonych w portalu w zakresie własnego użytku osobistego (dozwolony użytek),
 5. Dopuszczalne jest wykorzystywanie materiałów zgromadzonych w portalu w zakresie uzasadnionym celami cytatu, z wyraźnym podaniem autorstwa materiału, źródłem pochodzenia oraz daty cytowania,
 6. Materiały zgromadzone w portalu, które nie są objęte prawem autorskim, np. akty prawne, mogą być wykorzystywane bez ograniczeń zgodnie z zasadami prawa autorskiego,
 7. Materiały zgromadzone w portalu mają charakter informacyjny i pomocniczy. Materiały te nie stanowią porad prawnych, opinii prawnych, ekspertyz prawnych, wykładni prawa, a ich wykorzystanie do jakichkolwiek stanów faktycznych wymaga specjalistycznej konsultacji prawnika. Dokładamy starań aby zgromadzone w portalu materiały były przygotowywane na najwyższym poziomie merytorycznym, jednak ich profesjonalne wykorzystanie musi być połączone z pomocą specjalisty; w tym zakresie służymy pomocą prawników kancelarii. Użytkownik portalu może zweryfikować treści zamieszczone w portalu w innych źródłach wiedzy,
 8. Właściciel portalu oraz autorzy materiałów zgromadzonych w portalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej i prawnej z tytułu samodzielnego korzystania z materiałów zgromadzonych w portalu przez użytkowników portalu,
 9. Autorzy materiałów zgromadzonych w portalu zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w sytuacji zmiany prawa, praktyki orzeczniczej lub praktyki administracji państwowej.

REGULAMIN

 1. Wejście na portal i korzystanie z jego treści w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, zastrzeżeniami i polityką prywatności oraz ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania,
 2. Regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia go w portalu. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo zmiany i aktualizacji regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na portalu,
 3. Nieważność jednej z klauzul regulaminu nie pozbawia ważności innych klauzul,
 4. Celem portalu jest udostępnianie jego użytkownikom treści zamieszczonych w portalu,
 5. Zarejestrowanie się w portalu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia na piśmie w którym osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla celów korzystania z portalu,
 6. Korzystanie z portalu jest dobrowolne, bezpłatne i nie wiąże się z zawarciem jakiejkolwiek umowy,
 7. Zabronione jest umieszczanie na portalu, w komentarzach itp. jakichkolwiek treści naruszających czyjekolwiek prawa, w tym naruszanie czyichkolwiek dóbr osobistych, szerzenie pornografii, treści rasistowskich itp.,
 8. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do usuwania z portalu treści niezgodnych z niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami prawa,
 9. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia konta, zablokowania dostępu do portalu osobom postępującym niezgodnie z niniejszym regulaminem lub innymi przepisami prawa,
 10. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo udzielenia pomocy osobom których prawa są naruszane przez użytkowników portalu oraz współpracę z instytucjami w celu wyeliminowania naruszeń prawa dokonywanych przez użytkowników portalu,
 11. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja techniczna i inna w treści zamieszczone w portalu lub w sam portal,
 12. Zabronione jest logowanie się w portalu przy użyciu fałszywych danych lub wykorzystaniu czyichś danych,
 13. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa dokonane przez użytkowników portalu w wyniku korzystania z portalu,

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ