czwartek, 07 czerwiec 2018 06:26

Różne stawki ekwiwalentu dla OSP

Napisane przez Dariusz P. Kała

Różnicowanie stawek ekwiwalentu jest dopuszczalne w świetle orzecznictwa

piątek, 01 czerwiec 2018 06:22

Ekwiwalent dla OSP za działania ratownicze w trakcie urlopu

Napisane przez Dariusz P. Kała

Charakter urlopu ma wpływ na prawo do ekwiwalentu

środa, 30 maj 2018 05:57

Ekwiwalent za zabezpieczenie imprezy masowej

Napisane przez Dariusz P. Kała

Zagadnienie to rodzi wiele trudności praktycznych

poniedziałek, 28 maj 2018 13:30

Stawka ekwiwalentu dla członka OSP

Napisał Dariusz P. Kała

Stawka ekwiwalentu została określona ustawowo

wtorek, 28 listopad 2017 07:31

Pula ubezpieczeniowa - wypełniony wniosek OSP i kwoty maksymalne

Napisał Dariusz P. Kała

Wydział Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży przystąpił do wdrażania nowych zasad dystrybucji środków przeznaczonych wyłącznie na cele przeciwpożarowe, potocznie zwanymi środkami z puli ubezpieczeniowej

wtorek, 26 wrzesień 2017 13:05

Najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Napisał Dariusz P. Kała

4 lipca 2017 r. weszło wżycie nowe Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2017 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319), które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. Nr 46, poz. 239).

wtorek, 26 wrzesień 2017 12:59

Zmiana finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej z puli ubezpieczeniowej

Napisał Dariusz P. Kała

5 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1169). Ustawa ta zmieniła art. 38 i 39 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.). Zostało także wydane nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1317).

wtorek, 26 wrzesień 2017 12:56

Ekwiwalent dla członków OSP w powiecie wołomińskim

Napisał Dariusz P. Kała

Według Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie na terenie powiatu wołomińskiego działa 47 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

wtorek, 26 wrzesień 2017 12:53

Od kiedy Prezes dzierży stery - uchwała walnego czy wpis w KRS?

Napisał Dariusz P. Kała

Od dawna znany jest problem w którym momencie wybrani członkowie zarządu OSP faktycznie mogą wykonywać swoje funkcje statutowe.

czwartek, 03 sierpień 2017 07:02

Uchwały w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Napisał Dariusz P. Kała
Strona 1 z 43

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ