piątek, 01 czerwiec 2018 06:22

Ekwiwalent dla OSP za działania ratownicze w trakcie urlopu

Napisane przez Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(1 głos)
źródło foto:www.pixabay.com źródło foto:www.pixabay.com

Charakter urlopu ma wpływ na prawo do ekwiwalentu

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny (art. 28 ust. 1 u.ppoż.). Przepis ten stanowi zasadę określającą, komu i z jakiego powodu należy się ekwiwalent pieniężny. Jednak według art. 28 ust. 3 u.ppoż. ekwiwalent nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. Ten z kolei przepis stanowi wyjątek od zasady określonej w art. 28 ust. 1 u.ppoż. Przesłanką utraty prawa do otrzymania ekwiwalentu jest zachowanie wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nie definiuje pojęcia wynagrodzenia. W systemie prawa polskiego brak jest jednolitego pojęcia wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie jest różnie definiowane w różnych aktach prawnych m.in. z zakresu prawa pracy, prawa finansowego czy ubezpieczeniowego. W tym przypadku najwłaściwsze jest odwołanie się do pojęć Kodeksu pracy oraz orzecznictwa i doktryny prawa wypracowanych na bazie tych regulacji. Przy czym Kodeks pracy również nie definiuje pojęcia wynagrodzenia.

Chcesz wiedzieć więcej:

D. P. Kała, Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Orzecznictwo, wzory pism, tablice (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2018

Książkę można nabyć w Wydawnictwie ODDK: link do strony z książką

Dodatkowe informacje

  • Autor Dariusz P. Kała
  • Data dodania piątek, 01 czerwiec 2018
  • Tytuł publikacji Ekwiwalent dla OSP za działania ratownicze w trakcie urlopu
  • Rok wydania 1.06.2018
  • Rodzaj dokumentu artykuł
Czytany 3355 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ