Projekt dotyczy stworzenia stabilnych warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz i poprawę skuteczności działania tych formacji przez: wymianę i unowocześnienie uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego i transportowego oraz wyposażenia i sprzętu ochrony osobistej funkcjonariuszy, budowę nowych oraz modernizację użytkowanych obiektów

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ