Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

piątek, 05 maj 2017 13:07

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Napisał Dariusz P. Kała

Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.


Projekt dotyczy likwidacji możliwości uzyskania prawa jazdy kategorii A w wieku 18 lat przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej wykonujących motocyklem czynności służbowe oraz uzupełnienia definicji miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy.

piątek, 05 maj 2017 12:26

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Napisał Dariusz P. Kała

Projekt dotyczy stworzenia regulacji prawnych w zakresie przesyłu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej sprzyjających Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo obywatelom.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Projekt dotyczy wprowadzenia dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby (z inicjatywy Ruchu Kukiz).

Strona 4 z 4

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ