Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

piątek, 05 maj 2017 13:07

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Napisał Dariusz P. Kała

Projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.


Projekt dotyczy likwidacji możliwości uzyskania prawa jazdy kategorii A w wieku 18 lat przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej wykonujących motocyklem czynności służbowe oraz uzupełnienia definicji miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy.

piątek, 05 maj 2017 12:26

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Napisał Dariusz P. Kała

Projekt dotyczy stworzenia regulacji prawnych w zakresie przesyłu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej sprzyjających Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo obywatelom.

Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL przez ustalenie na nowo świadczeń emerytalnych i rentowych osobom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Projekt dotyczy wprowadzenia dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby (z inicjatywy Ruchu Kukiz).

Strona 4 z 4

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wojewodowie podważyli stanowisko MSWiA i KG PSP w zakresie ekwiwalentu


Oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa - komentarz na Youtube


Na łamach czasopisma naukowego
Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk,
Oddział w Lublinie, vol. XV, 2022, no. 1, pp. 53–71 (100 pkt) ukazał się artykuł naukowy:
"Appointing and dismissing a district commandant of the State Fire Service in Poland"
(Powołanie i odwołanie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej w Polsce).
Na blogu kancelarii udostępniono także tłumaczenie artykułu na język polski

https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4455

https://lexkala.pl/o-kancelarii/blog/707-powolanie-i-odwolanie-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej


Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana

https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2022/1-30-2022/art/21501/