piątek, 07 lipiec 2017 10:48

Skarga na bezczynność komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2016 r., II SAB/Bd 82/16

Tezy orzeczenia:

  1. Wskazać trzeba, że żaden z przepisów regulujących postępowanie kwalifikacyjne, ani zawartych w art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ani w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej nie odsyła do uregulowań KPA W powyższych przepisach brak jest zakresu nieuregulowanego, który dawałby możliwość stosowania przepisów postępowania administracyjnego, bowiem powyższe akty prawne regulują postępowanie kwalifikacyjne w sposób kompleksowy i specyficzny. Zwrócić uwagę należy, że przepisy ustawy o Państwowej Straży Pożarnej przewidują możliwość wniesienia skargi do sadu administracyjnego (vide art. 124 j, jednakże nie w przypadku niezadowolenia kandydata z wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej nie kończy się wydaniem indywidualnej decyzji administracyjnej, czy też innego aktu administracyjnego. Wyniki naboru, po każdym etapie konkursu, opublikowane są na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w R., jest to akt wiedzy, nie woli organu, stwierdzenie określonego stanu rzeczy.
  1. Skarga podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna. Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem we właściwości rzeczowej sądu administracyjnego określonej w art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 – zwanej dalej "PostAdmU")

Skrócony stan faktyczny sprawy:

            J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby w państwowej straży pożarnej.

          Skarżąca podniosła, że według organu zakończyła postępowanie kwalifikacyjne związane z naborem do PSP z wynikiem negatywnym, wobec czego orzeczono braku uprawnienia skarżącej do ubiegania się o przyjęcie do służby. Zdaniem skarżącej postępowanie kwalifikacyjne zostało przeprowadzono wadliwie.

            W odpowiedzi na skargę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w R. podniósł, że nie był w niniejszej sprawie zobowiązany do wydania decyzji administracyjnej.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w R. w przedmiocie wydania decyzji ustalającej wynik postępowania kwalifikacyjnego do służby w państwowej straży pożarnej odrzucić skargę.

Orzeczenie w formacie pdf

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Dodatkowe informacje

  • Sąd sąd administracyjny
  • Sygnatura II SAB/Bd 82/16
  • Akt prawny

    Dz.U. 2016 nr 0 poz 718; art. 58 par. 1 pkt 1; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

  • Data wydania piątek, 15 lipiec 2016
  • Kategoria Państwowa Straż Pożarna
  • Autor Dariusz P.Kała
Czytany 720 razy

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ