poniedziałek, 13 listopad 2017 16:23

Nowa pozycja książkowa

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na prawniczym rynku wydawniczym ukazała się nowa pozycja książkowa związana z prawem ochrony przeciwpożarowej

Choćby z racji, że książki prawnicze poświęcone prawu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawu Państwowej Straży Pożarnej stanowią rzadkość na rynku wydawniczym, pozycja jest godna odnotowania. Kompetencje Autora będącego naukowcem i praktykiem-strażakiem dodają pozycji dodatkowych walorów, które powinny zainteresować szanujących się strażaków Państwowej Straży Pożarnej i nie tylko.

Damian Witczak, Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpowiedzialności karnej, Warszawa 2017, s. 280

Damian Witczak, doktor nauk prawnych, w 2012 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie pełni służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności. Członek zespołów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania projektów aktów prawnych. Specjalizuje się w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawnych aspektów ochrony przeciwpożarowej. Jest również autorem licznych publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W książce przedstawiono całokształt uregulowań prawnych dotyczących funkcjonariuszy pożarnictwa oraz wskazano propozycje zmian w tym zakresie, jak również przybliżono poglądy doktryny na zagadnienia związane ze statusem prawnym strażaka oraz prowadzeniem działań ratowniczych przez pryzmat prawa karnego. Zaprezentowano analizy normatywne takich zagadnień, jak: podstawy prawne statusu funkcjonariusza publicznego, konsekwencje prowadzenia działań ratowniczych, odpowiedzialność kierującego działaniami ratowniczymi, odpowiedzialność gwaranta nienastąpienia skutku, działanie w stanie wyższej konieczności, a także problematykę wykonania polecenia służbowego.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Status funkcjonariusza pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej

1. Uwagi wstępne
2. Nabycie i utrata statusu funkcjonariusza pożarnictwa
3. Prawa i obowiązki funkcjonariusza pożarnictwa
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariusza pożarnictwa
5. Prawnokarna ochrona zadań realizowanych przez funkcjonariuszy pożarnictwa
6. Wnioski

Rozdział 2. Ochrona karna funkcjonariusza pożarnictwa jako funkcjonariusza publicznego

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie funkcjonariusza publicznego
3. Zakres szczególnej ochrony funkcjonariusza pożarnictwa pełniącego obowiązki służbowe przed naruszeniem jego dóbr prawnych
3.1. Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza pożarnictwa
3.2. Czynna napaść na funkcjonariusza pożarnictwa
3.3. Wywieranie wpływu na czynności służbowe
3.4. Zniewaga
4. Wnioski

Rozdział 3. Odpowiedzialność karna funkcjonariusza pożarnictwa jako funkcjonariusza publicznego lub osoby pełniącej funkcję publiczną

1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną
3. Łapownictwo
4. Płatna protekcja
5. Nadużycie funkcji
6. Wnioski

Rozdział 4. Funkcjonariusz pożarnictwa jako gwarant nienastąpienia skutku

1. Pojęcie gwaranta w prawie karnym
2. Źródła obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
3. Charakter i treść obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
4. Granice obowiązku funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta
5. Podstawy odpowiedzialności karnej funkcjonariusza pożarnictwa jako gwaranta

Rozdział 5. Konsekwencje prawne uczestnictwa funkcjonariusza pożarnictwa w działaniach ratowniczych

1. Kierowanie działaniem ratowniczym
2. Uprawnienia kierującego działaniem ratowniczym
3. Okoliczności ograniczające oraz wyłączające odpowiedzialność kierującego działaniem ratowniczym
3.1. Stan wyższej konieczności
3.2. Kontratyp działania w granicach uprawnień i obowiązków
3.3. Błąd
4. Odpowiedzialność karna pozostałych funkcjonariuszy pożarnictwa uczestniczących w działaniach ratowniczych
4.1. Niewykonanie polecenia służbowego przez funkcjonariusza pożarnictwa
4.2. Spowodowanie wypadku drogowego przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym
4.3. Zachowania neutralizujące przeszkodzenie akcji ratowniczej

Rozdział 6. Analiza akt postępowań prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom pożarnictwa w latach 1997–2015

1. Zakres badań
2. Podmiot i strona przedmiotowa
2.1. Charakterystyka podmiotu
2.2. Związek ze służbą
3. Przebieg postępowania i orzeczona kara
3.1. Przebieg postępowania
3.2. Wymierzona kara

Zakończenie
Bibliografia
1. Akty prawne
2. Literatura
3. Orzecznictwo
4. Inne
Spis tabel i wykresów

Źródło: www.ksiegarnia.difin.pl

Czytany 1125 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 listopad 2017 16:46
Zaloguj się, by skomentować

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ