poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:18

Rekompensata dla członka OSP a podatek dochodowy

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pod koniec 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ważną, korzystną i precedensową dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej indywidulaną interpretację podatkową.

Dotyczy ona podatku od rekompensaty pieniężnej za utratę zdrowia wypłacanej na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 26a ustawy o ochronie przeciwpożarowej członkowi ochotniczej straży pożarnej, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje, na jego wniosek, rekompensata pieniężna. Rekompensata przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Rekompensatę, przysługującą członkowi ochotniczej straży pożarnej niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala i wypłaca podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Rekompensatę, przysługującą członkowi ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że: „W przypadku przychodów członków Ochotniczych Straży Pożarnych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach lub akcjach ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie przedmiotowe. Należy zatem uznać, że obejmuje ono swoim zakresem również rekompensaty pieniężne i wyrównania, o których mowa w art. 26a ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Wartość rekompensaty pieniężnej i wyrównania dla członka OSP na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona z opodatkowania, zatem na Komendzie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C” (Interpretacja indywidualna z dnia 18 października 2017 r., 0112-KDIL3-1.4011.261.2017.1.IM).

Interpretacja ta zapadła w następującym stanie faktycznym: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zwróciła się o wydanie interpretacji podatkowej. Komenda zadała pytanie: „Czy wartość rekompensaty pieniężnej i wyrównania dla członka OSP podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona z opodatkowania? Czy zatem na Komendzie ciąży obowiązek wystawienia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – PIT-8C?”. Zdaniem Komendy PSP rekompensata oraz wyrównanie dla członka OSP podlegają opodatkowaniu, w następstwie czego należy wystawić informację PIT-8C dla członka OSP otrzymującego rekompensatę oraz wyrównanie rekompensaty. Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko KW PSP jest nieprawidłowe.

Źródło: www.interpretacje-podatkowe.org.pl

Czytany 3080 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 styczeń 2018 17:27
Zaloguj się, by skomentować

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ