poniedziałek, 16 kwiecień 2018 11:03

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Wyróżniony

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Książka jest już dostępna w sprzedaży !!!

W wydawnictwie ODDK - "Wydawnictwo dla biznesu" (strona wydawnictwa) jest już dostępna w sprzedaży książka autorstwa Dra Dariusza P. Kały "Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych - orzecznictwo, wzory pism, tablice"

Książka stanowi jedyną na rynku wydawniczym monografię poświęconą ekwiwalentowi pieniężnemu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Regulacja ustawowa ekwiwalentu jest bardzo lakoniczna. Zagadnienie to, chociaż spotyka się z dużym zainteresowaniem osób, których bezpośrednio dotyczy, wywołuje w praktyce wiele pytań i wątpliwości. Proponowane opracowanie monograficzne poświęcone ekwiwalentowi oparte jest nie tylko o klasyczną wykładnię prawa, lecz wynika również z doświadczeń zawodowych autora – które zebrał podczas szkoleń pracowników samorządowych i członków OSP, udzielając porad prawnych na łamach czasopism branżowych, prowadząc sprawy przed sądami i urzędami. Zamieszczone w książce interpretacje mają charakter ekspercki, uwzględniają najnowszy stan prawny, aktualne orzecznictwo sądów. Wyczerpująco cytowane są ponadto najnowsze i starsze rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Książka zawiera suplement elektroniczny w postaci wzorów dokumentów przydatnych w prowadzeniu spraw związanych z wypłacaniem ekwiwalentu dla członków OSP (wzory są w edytowalnej formie, pliki można pobrać przez Internet zgodnie z zamieszczoną w książce instrukcją). 

 

 

Słowo wstępne

 

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych jest świadczeniem majątkowym, przysługującym za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jego wysokość jest ustalana w drodze uchwały rady gminy i jest wypłacany z budżetu rady gminy według procedury określonej w zarządzeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Ekwiwalent został wprowadzony do porządku prawnego przez  ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej[1], która weszła w życie we wrześniu 1991 r. Od okresu międzywojennego do tego czasu ustawodawstwo nie przewidywało wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Regulacja ustawowa ekwiwalentu jest bardzo lakoniczna. Zagadnienie to, chociaż spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem osób, których dotyczy bezpośrednio, rodzi jednak w praktyce wiele pytań i niejasności. W nauce prawa i literaturze branżowej brak monograficznych opracowań poświęconych problematyce ekwiwalentu, za wyjątkiem niniejszej monografii, która po raz pierwszy wydana była w 2013 r.  Pierwsze wydanie książki spotkało się z zainteresowanie przede wszystkim środowiska samorządowców oraz strażaków OSP i PSP. Od czasu wydania po raz pierwszy niniejszej monografii ukazało się kilka ważnych orzeczeń sądów administracyjnych, które rozstrzygnęły kilka istotnych zagadnień z zakresu ekwiwalentu, wydano wiele rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów oraz zmieniły się nieco zasady finansowania OSP.

Niniejsze monograficzne opracowanie poświęcone ekwiwalentowi, oparte jest nie tylko o klasyczną wykładnię prawa, ale wynika także z doświadczeń praktycznych Autora zebranych w trakcie prowadzonych przez niego autorskich szkoleń dla pracowników samorządowych i członków OSP, udzielania porad prawnych na łamach czasopism branżowych oraz prowadzenia spraw przed sądami i urzędami. Interpretacje prawne uwzględniają orzecznictwo sądów, a także rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Celem Autora jest nie tylko właściwe uzasadnienie stawianych przez niego tez prawnych, ale także przedstawienie opracowania, które może znaleźć jak najbardziej praktyczne zastosowanie, czego wyrazem są zamieszczone na końcu książki tablice, wzory pism i krótkie podsumowania wieńczące poszczególne omówienia danych zagadnień w treści książki. Krótkie podsumowania zamieszczone w treści mają charakter pomocniczy. Dla zrozumienia i przyswojenia istoty przedstawianych zagadnień, zaleca się czytanie pełnych omówień i uzasadnień poszczególnych zagadnień.

                                                                                              Dr Dariusz P. Kała

[1] Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz. 351 z późn. zm.

Czytany 2915 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 czerwiec 2018 05:18

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Szkolenie z finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018

ZOBACZ WIĘCEJ