czwartek, 14 styczeń 2021 07:52

RIO pozwala na zatrudnianie kierowców OSP w urzędzie gminy

Napisał Dariusz P. Kała
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
źródło foto: www.stock.adobe.com źródło foto: www.stock.adobe.com

W związku z niedawnym nietrafnym stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, należy wskazać, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu już w 2010 r. dopuszczała finansowanie zatrudnienia kierowców samochodów ciężarowych służących ochronie przeciwpożarowej w urzędzie gminy w ramach umowy o pracę.

Pogląd RIO Opole został wyrażony w Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia 30 czerwca 2010r., sygn. 14/29/2010. Sprawa dotyczyła kontroli  RIO w gminie Lubrza. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano: „Zaprzestać wydatkowania środków budżetowych z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Urzędzie Gminy kierowców samochodów ciężarowych należących do OSP”. Wójt gminy wniósł zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych odwołując się do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które pozwala na zatrudnienie w urzędzie gminy kierowcy samochodu ciężarowego.

W odpowiedzi na zastrzeżenia wójta gminy, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu podjęło w/w uchwałę w której stwierdziło: „Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, na stanie mienia komunalnego gminy Lubrza znajdują się m.in. samochody strażackie, motopompy, aparaty prądotwórcze, które są użytkowane przez ochotnicze straże pożarne. Osobami materialnie odpowiedzialnymi za mienie ruchome są kierowcy samochodów ciężarowych, zatrudnieni w Urzędzie Gminy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. Sposób wykonywania tego zadania, w szczególności ponoszenia kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych, został określony w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.). W zakresie finansowania kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych obowiązki gminy zostały określone w art. 28 oraz w art. 32 ustawy. Zdaniem Kolegium, w zakresie określonym przez te przepisy, gmina może ponosić koszty związane z wynagrodzeniem kierowców samochodów ciężarowych służących ochronie przeciwpożarowej, zatrudnionych w urzędzie gminy w ramach umowy o pracę”.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dnia 30 czerwca 2010r., sygn. 14/29/2010

Niebezpieczna wykładnia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w zakresie zatrudnienia kierowców i konserwatorów w urzędzie gminy

Stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Czytany 3596 razy Ostatnio zmieniany środa, 20 styczeń 2021 08:53

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ