Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 listopada 2010 r., IV SA/Wr 346/10

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2009 r., II SA/Wa 101/09

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2016 r., II SAB/Bd 82/16

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 czerwca 2009 r., IV SA/Gl 236/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 3 grudnia 2009 r., II SA/Op 380/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 września 2009 r., IV SA/Wr 93/09

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2010 r., I OSK 1298/09

piątek, 07 lipiec 2017 06:52

Zróżnicowanie stawek ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 lipca 2009 r., IV SA/Gl 270/09

czwartek, 06 lipiec 2017 12:05

Różnicowanie stawek ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2009 r., IV SA/Gl 186/09

czwartek, 06 lipiec 2017 11:30

Charakter prawny ekwiwalentu dla członków OSP. Różnicowanie stawek ekwiwalentu

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2009 r., IV SA/Gl 257/09

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ