Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 2 lipca 2008 r., II SA/Ke 256/08

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2015 r., I OSK 2133/13

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 stycznia 2011 r., I OPS 4/10

poniedziałek, 10 lipiec 2017 10:53

Stosowanie kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym strażaków

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2014 r., II SA/Wa 765/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2014 r., II SA/Wa 1152/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2016 r., II SA/Wa 1716/15

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2015 r., II SA/Wa 917/15

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2016 r., I OSK 2415/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 2015 r., II SA/Wa 2145/14

piątek, 07 lipiec 2017 12:55

Ustalenie zdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gliwicach z dnia 8 lipca 2014 r., IV SA/Gl 1278/13

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ