Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2016 r., II SA/Gd 309/16

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2016 r., II OSK 473/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2016 r., II SA/Ol 1010/16

poniedziałek, 17 lipiec 2017 09:17

Wstrzymanie wykonania decyzji w przedmiocie poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r., VII SA/Wa 650/17

poniedziałek, 17 lipiec 2017 08:55

Ekspertyza techniczna dotycząca odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2017 r., II OSK 1342/15

Wyrok Naczelego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2016 r., II OSK 675/15

czwartek, 13 lipiec 2017 13:18

Nakaz zapewnienia w budynku wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2017 r., II OSK 1231/15

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., II OSK 396/15

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 maja 2015 r., II GSK 393/15

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ