Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2012 r., IOSK 1296/12

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2012 r., I OSK 2120/11

wtorek, 11 lipiec 2017 10:43

Mianowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r., I OSK 114/13

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 marca 2014 r., II SA/Sz 587/13

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2015 r., I OSK 138/14

Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 19 lutego 2014 r., I PK 264/13

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2006 r., II SA/Rz 955/05

wtorek, 11 lipiec 2017 07:29

Rekompensata za ponadnormatywny czas służby strażaka

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 stycznia 2016 r., II PK 299/14

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r., I OSK 1756/13

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 2016 r., I OSK 1901/14

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ