poniedziałek, 19 czerwiec 2017 13:04

Odwołanie komendanta Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu opinii starosty

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2002 r., II SA 744/02

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2012 r., I OSK 921/11

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2007 r., IV SA/Wr 364/07

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:13

Skierowanie decyzji do komendy Państwowej Straży Pożarnej w sposób omyłkowy

Napisał Dariusz P. Kała

 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 kwietnia 2011 r., II OSK 866/10

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r., II SA/Wa 1715/08

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2009 r., I OSK 14/09

środa, 14 czerwiec 2017 07:56

Budżet państwa jako główne źródło utrzymania Państwowej Straży Pożarnej

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 1996 r., SA/Rz 1083/96

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Go 756/07

Strona 26 z 26

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ