Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., IV SA/Po 75/06

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2006 r., IV SA/Po 251/06

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2007 r., III SA/Gd 319/07

środa, 18 październik 2017 08:09

Prawo do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla emeryta strażackiego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 31 marca 2009 r., II SA/Op 22/09

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 r., II SA/Wa 2207/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015 r., II SA/Wa 2022/14

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 21 stycznia 2016 r., II SA/Op 478/15

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia 2017 r., IV SA/Gl 1012/16

wtorek, 17 październik 2017 09:19

Prawo do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego dla emeryta strażackiego

Napisał Dariusz P. Kała

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 9 listopada 2006 r., II SA/Ke 285/06

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 lutego 2007 r., IV SA/Po 420/06

Trwa przedsprzedaż Komentarza do ustawy o ochronie przeciwpożarowej

KLIKNIJ